Jacky Bùi (JB17) là một nhà sáng tạo trên nền tảng Youtube.

Tên thật là Thuần Bùi. JB17 là biệt danh viết tắt Jacky Bùi cùng với con số 17 quê Thái Bình.

Tôi tham gia hoạt động trên Youtube từ năm 2008 nhưng bắt đầu kiếm tiền với Youtube từ năm 2014 đến nay.

Tôi đào tạo kiếm tiền từ Youtube từ 2018, mục đích chia sẻ những kinh nghiệm của tôi đã đạt được trong những năm qua giúp cho Cộng đồng sáng tạo và mọi người bắt đầu tham gia có cái nhìn đúng đắn hơn về Youtube.

Hiện tại chúng tôi có có website chia sẻ kiến thức, tài liệu, dịch vụ và các khóa học tại đây: JACKYBUI.NET